Dược phẩm

Thiết bị phòng nghiên cứu R&D

TTP Tiến Tuấn chuyên cung cấp các thiết bị phục vụ nhu cầu nghiên cứu R&D và các lô sản xuất nhỏ.

Thiết bị được sản xuất với tiêu chuẩn CE và EU-GMP

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0902314079

Office : +84.28.38152951 Ext. 101

Email: trading1@tientuan.com.vn