Liên hệ

  • 21/3 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hotline : 090 2314079 / Phone: +(84) 28-3815 2950 Ext: 101, 103, 105
  • +(84) 28 - 3815 2953
  • www.ttptrading.com.vn