Giải Cầu Lông TTP Tiến Tuấn

Tiến Tuấn tổ chức giải cầu lông toàn công ty nhằm nâng cao sức khỏe và giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng.
Giải đấu được chia làm 3 giải nhỏ gồm : đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
Qua giải đấu mới biết được rằng nhân viên của TTP toàn những chiến binh chinh chiến