Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2020 (theo Vietnamreport)

Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2020

 

Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2020 dựa theo đánh giá của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report)

Top 10 Công ty Dược uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 10 và 11 năm 2020.

Danh sách 1: Top 10 Công ty sản xuất dược phẩm uy tín năm 2020

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2020, tháng 11/2020

 

 

Danh sách 2: Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm; trang thiết bị, vật tư y tế Việt Nam uy tín năm 2020

Vietnam Report, Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2020, tháng 11/2020

 

Danh sách 3: Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín năm 2020

Nguồn: Vietnam Report, Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2020, tháng 11/2020

 

< sưu tâm từ Vietnam Report>