Dược phẩm

Thiết bị phòng sạch

Airplan đã thực hiện 2.000 dự án kỹ thuật, phòng sạch dạng mô-đun và các dây chuyền trong các ngành công nghiệp đa dạng như

  • Dược phẩm
  • Công nghệ sinh học
  • Mỹ phẩm
  • Bệnh viện
  • Hóa chất và thực phẩm